LFg-bronnen
De bron van laagfrequent geluid kan in het eigen huis of in de directe omgeving liggen, maar ook verder weg van uw woonomgeving is mogelijk. Voor de één kan de oorzaak om de hoek liggen, voor de ander kan dat 50 km verderop zijn.
De bronnen van laagfrequent geluid zijn divers. Voorbeelden zijn

  • Apparatuur of voorzieningen in en om het huis, bij de buren of in de directe omgeving, zoals cv-ketels, warmtepompen, ventilatiesystemen, vijverpompen, zwembadpompen en wat dies meer zij;
  • verkeer (weg- en spoorverkeer, scheep- en luchtvaart);
  • boven én ondergrondse (industriële) installaties,  zoals  elektriciteits- en warmtecentrales, waterzuiveringsinstallaties, rioleringsinstallaties, pompen, gemalen, ventilatoren, koelinstallaties, aggregaten, ventilatiesystemen, afzuiginstallaties, compressoren zoals bijvoorbeeld gebruikt in de gasindustrie, enz.;
  • windturbines.

Daarnaast wordt door sommige LFg-gehinderden een verband gelegd met elektromagnetische velden (EMv), zoals gebruikt in draadloze mobiele communicatie en radar. Wetenschappelijk onderzoek (lees hier ‘Auditory response’ uit 2003) heeft aangetoond dat EMv zich kan omzetten in het binnenoor tot hoorbaar geluid, al ging het in dat onderzoek om ‘gewoon’ geluid, dus niet specifiek onder de 125 Hz (LFg). Dit onderzoek toont aan dat het waarnemen van geluid niet altijd een akoestische oorzaak hoeft te hebben.

Hoe wordt LFg doorgegeven
Door de grote golflengte van laagfrequent geluid is het slecht tegen te houden en plant het zich goed en ver voort. Laagfrequent geluid kan (kilometers) ver dragen en het niveau kan per plaats of plek verschillen. Daardoor is de bron vaak moeilijk te traceren. Laagfrequent geluid wordt ook prima doorgegeven via de grond en materie.

Traceren van LFg
De bron van laagfrequent geluid hoeft niet in het huis van de gehinderde te staan. Zelfs niet bij de buren of in dezelfde huizenrij. Door de lange golf kan laagfrequent geluid makkelijk een bereik  hebben van maar liefst 50 kilometer. Geen wonder dat een bron dus moeilijk op te sporen kan zijn. Lees op pagina Geluid & Meten  hoe metingen van LFg zijn uit te voeren.