Hartelijk dank voor uw donatie aan Stichting LaagFrequentgeluid (LFg).

Uw donatie draagt bij aan de ontwikkelingen binnen de stichting.
Dankzij uw steun kan de stichting verder werken aan het vergroten van de aandacht rondom alle problematiek welke LFg met zich meebrengt.

Dankbare groet,
Alle bestuursleden en vrijwilligers van Stichting LFg